Przewodnik po korfballu

Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli realizując zadania Roku Szkolnego Igrzysk The World Games 2017 zorganizowało szkolenie związane z dyscypliną korfball, jedną z dyscyplin nadchodzących 10. Światowych Igrzysk Sportowych The World Games 2017!

Spotkanie odbyło się 20.04.2017 roku (czwartek) w Zespole Szkół Urszulańskich, przy pl. Nankiera (sala gimnastyczna).


Program szkolenia:

11.45-12.00 – rejestracja uczestników,
12.00-14.00 – przywitanie przybyłych gości i zaproszenie na The World Games 2017,

– przedstawienie dyscypliny (krótka historia),
– ćwiczenia praktyczne, poznanie podstawowych ćwiczeń w dyscyplinie,
– sposób wykorzystania korfballu na lekcjach wychowania fizycznego,
– panel dyskusyjny.

Szkolenie adresowane było do nauczycieli wychowania fizycznego oraz innych zainteresowanych osób.

Prowadzącym szkolenie był pan Tomasz Herman, nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Urszulańskich oraz trener zespołu AZS Uniwersytetu Wrocławskiego.

Udział w szkoleniu, podobnie jak w pozostałych szkoleniach cyklu „Przewodnik po dyscyplinie” był bezpłatny, a uczestnicy otrzymali poświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu oraz materiały szkoleniowe.

Informacji szczegółowych udzielają :

– Urszula Białek – doradca metodyczny e-mail: u.bialek@wcdn.wroc.pl,

– Joanna Wolfart-Piech – doradca metodyczny e-mail: j.piech@wcdn.wroc.pl.