Porozumienie Prezydenta z Marszałkiem
TWG 2017

Porozumienie Prezydenta z Marszałkiem

We wtorek 21 października 2014 zostało zawarte porozumienie inaugurujące współpracę Wrocławia i Województwa Dolnośląskiego w zakresie organizacji Światowych Igrzysk Sportowych The World Games 2017. Sygnatariuszami dokumentu są: Prezydent Wrocławia, Rafał Dutkiewicz i Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Cezary Przybylski oraz Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, Radosław Mołoń.

Za niespełna 3 lata wrocławskie areny sportowe staną się miejscem rywalizacji światowej klasy zawodników, reprezentujących ponad 30 dyscyplin. Szacuje się, że do Polski zjedzie wówczas około 4 tysiące sportowców z całego świata. Zaangażowanie władz Dolnego Śląska w prace na rzecz powodzenia tego przedsięwzięcia stanowi bardzo ważny etap w realizacji harmonogramu jego przygotowań. The World Games 2017 to wydarzenie o międzynarodowej randze, które dla miasta i województwa oznacza poważne wyzwanie, a jednocześnie wielką szansę. Naszym celem jest połączenie sukcesu organizacyjnego z długofalową wartością, jaką będzie stworzenie w całym regionie optymalnych warunków do popularyzacji i rozwoju kultury fizycznej wśród mieszkańców. Konkretnym odzwierciedleniem tej idei są prowadzone obecnie akcje aktywizacji najmłodszych, m.in. programy: „Mali Wspaniali” czy „Mały Mistrz”, a także skierowane do pozostałych grup wiekowych projekty, które będą wdrażane w kolejnych etapach przygotowań.

The World Games 2017 to znakomity impuls do rozwijania właśnie takich, prospołecznych inicjatyw. A ceremonia podpisania porozumienia stanowi wstęp do szerokiego współdziałania, obejmującego takie obszary aktywności jak budowa i modernizacja infrastruktury sportowej, promocja dyscyplin sportowych ujętych w programie The World Games 2017 a także przygotowanie zabezpieczenia Igrzysk, organizacja wydarzeń testowych i promocja miasta oraz województwa jako gospodarzy TWG 2017.

Zainaugurowana współpraca władz Wrocławia i Dolnego Śląska otwiera szerokie pole do ich efektywnego przeprowadzania. To przy tym okazja, by nadać realny kształt słowom Jose Miquela Abada, CEO Letnich Igrzysk Olimpijskich z 1992 r. w Barcelonie, który powiedział, że: „Igrzyska mają służyć Miastu, a nie Miasto Igrzyskom. Ponieważ Igrzyska są tymczasowe, a Miasto jest stałe”.