Polityka prywatności

 1. Postanowienia ogólne

Niniejszy załącznik reguluje politykę stosowaną przez Wrocławski Komitet Organizacyjny – Światowe Igrzyska Sportowe 2017 Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 50-101, ul. Rynek 13 (dalej: Administrator), w zakresie ochrony danych osobowych Użytkowników.

Podczas korzystania z witryny internetowej www.theworldgames2017.com, której administratorem jest Wrocławski Komitet Organizacyjny – Światowe Igrzyska Sportowe 2017 Spółka z o.o. nie jest wymagane podawanie jakichkolwiek danych osobowych. Ponadto treści zamieszczone na Stronie Internetowej mają wyłącznie charakter informacyjny.

Wrocławski Komitet Organizacyjny – Światowe Igrzyska Sportowe 2017 Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany i poprawiania informacji zawartych na Stronie Internetowej bez uprzedniego informowania o tym jej Użytkowników.

 1. Dane osobowe – ochrona i przetwarzanie

Dane osobowe wykorzystywane są w przypadku wypełnienia Formularza kontaktowego lub zapisu do Newslettera. Administratorem danych i podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych do celów kontaktowych oraz odpowiedzi na wiadomość jest Wrocławski Komitet Organizacyjny – Światowe Igrzyska Sportowe 2017 Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 50-101, ul. Rynek 13. Przesłane w ten sposób dane osobowe obejmują swoim zakresem: imię, nazwisko, adres e-mail, oraz opcjonalnie firmę i numer telefonu. Każda z osób której dane są przetwarzane ma prawo wyglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

Rejestracja dla wolontariuszy The World Games 2017 odbywa się za pośrednictwem serwisu https://wolontariat2017.com/register/volunteer. Podczas rejestracji należy podać następujące dane: imię, nazwisko, płeć, rozmiar koszulki, adres e-mail, telefon, datę urodzenia, PESEL, adres (ulica, numer domu / lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj) oraz stopień znajomości języka angielskiego.

Powierzone Wrocławskiemu Komitetowi Organizacyjnemu – Światowe Igrzyska Sportowe 2017 Spółka z o.o. dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie
z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, tj.:

 • Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zmianami);
 • Rozporządzeniu z dnia 29 kwietnia 2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych
  i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia
  i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

Przesłane Wrocławskiemu Komitetowi Organizacyjnemu – Światowe Igrzyska Sportowe 2017 Spółka z o.o. dane osobowe nie są udostępniane, sprzedawane ani użyczane podmiotom trzecim chyba, że dzieje się to w przypadku:

 • wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą,
 • przekazania danych uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa.

Ponadto materiały reklamowo–promocyjne wysyłane są Użytkownikom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1030 ze zm.).

 1. Cookies (Ciasteczka) oraz adres IP

Strona internetowa www.theworldgames2017.com wykorzystuje tzw. „cookies”, czyli niewielkie pliki z informacjami zapisywanymi na dysku twardym klienta. Dzięki temu może uzyskiwać podstawowe informacje o tym, jak często klient odwiedza serwis, jakie jego elementy najbardziej go interesują, itp. (adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, czas wizyty, źródło wejścia). Informacje te wykorzystywane są jedynie w celu tworzenia statystyk dotyczących popularności strony internetowej. Każda osoba ma prawo do odmowy zapisywania plików „cookies” na swoim komputerze. Każda przeglądarka oferuje możliwość automatycznego odrzucania plików „cookies”.

 1. Postanowienia końcowe

Jeżeli na stronie internetowej serwisu www. theworldgames2017.com zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez Wrocławski Komitet Organizacyjny – Światowe Igrzyska Sportowe 2017 Spółka z o.o. stron internetowych, to Spółka nie może odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Użytkownik czyni to na własną odpowiedzialność.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres: biuro@theworldgames2017.com 

 1. Prawa autorskie

Wszelkie prawa zastrzeżone (c) Wrocławski Komitet Organizacyjny – Światowe Igrzyska Sportowe 2017 Spółka z o.o. – kopiowanie, reprodukcja, retransmisja lub redystrybucja jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w serwisie w całości lub też w części, w jakimkolwiek medium bez oficjalnej zgody właściciela jest zabronione.