Podsumowanie projektu ORIENTUJ SIĘ!
Nowe trendy

Podsumowanie projektu ORIENTUJ SIĘ!

W latach 2014-2017 dzięki współpracy Dolnośląskiego Związku Orientacji Sportowej, Departamentu Edukacji Miasta Wrocław oraz Wrocławskiego Komitetu Organizacyjnego „The World Games 2017 Wrocław” zorganizowany został projekt mający na celu przybliżenie młodzieży szkolnej sportu będącego jedną z dyscyplin 10. Światowych Igrzysk Sportowych „The World Games” – biegów na orientację.

fot. www.wroclaw.pl

fot. www.wroclaw.pl

Projekt zakładał przeprowadzenie zajęć w klasach IV – VI szkół podstawowych oraz I – III w gimnazjach. Założenia były takie aby oprócz koniecznego wstępu o zasadach obowiązujących w tym sporcie oraz samej idei organizacji Światowych Igrzysk Sportowych, maksymalnie wykorzystać czas na zadania praktyczne związane z nauką poruszania się w terenie. Osiągnięto to poprzez zapoznanie uczniów z zasadami korzystania z map. Umiejętność ta jest kluczowa dla biegów na orientację. Idealnymi obszarami do wykonania map okazały się tereny szkół lub pobliskie parki, które dzieci znają, przez co łatwiej było im korzystać z map oraz wykonać przygotowane dla nich zadania.

W latach 2014 –2016 wykonanych zostało 38 map, które teraz udostępniamy do korzystania szerszemu gronu odbiorców. Zachęcamy wszystkich do skorzystania z naszej bazy, a w szczególności nauczycieli do wykorzystywania map ich szkół w prowadzeniu zajęć z wychowania fizycznego i geografii. Wszelkie niezbędne informacje oraz odpowiedzi na pytania można uzyskać pod adresem e-mail: organizacja.bno@gmail.com.

MAPY I TRASY:

Szkola Podstawowa nr 1

Szkola Podstawowa nr 3

Szkola Podstawowa nr 8

Szkola Podstawowa nr 12

Szkola Podstawowa nr 17

Szkola Podstawowa nr 21

Szkola Podstawowa nr 34

Szkola Podstawowa nr 36

Szkola Podstawowa nr 37

Szkola Podstawowa nr 45

Szkola Podstawowa nr 50

Szkola Podstawowa nr 58

Szkola Podstawowa nr 61

Szkola Podstawowa nr 64

Szkola Podstawowa nr 65

Szkola Podstawowa nr 74

Szkola Podstawowa nr 75

Szkola Podstawowa nr 76

Szkola Podstawowa nr 84

Szkola Podstawowa nr 91

Szkola Podstawowa nr 93

Szkola Podstawowa nr 96

Szkola Podstawowa nr 99

Szkola Podstawowa nr 108

Szkola Podstawowa nr 118

Gimnazjum nr 1

Gimnazjum nr 2

Gimnazjum nr 6

Gimnazjum nr 18

Gimnazjum nr 19

Gimnazjum nr 20

Gimnazjum nr 26

Gimnazjum nr 37

Park Tolpy

Wzgórze Slowianskie

Źródło: www.wroclaw.pl