„Mali Wspaniali” – szczegóły programu
TWG 2017

„Mali Wspaniali” – szczegóły programu

18 listopada 2014 zainaugurowano we Wrocławiu program „Mali Wspaniali”, służący aktywizacji sportowej najmłodszych. To pierwszy z projektów w ramach „Dziedzictwa Igrzysk”.

 

„Mali Wspaniali” to inicjatywa Wrocławskiego Komitetu Organizacyjnego The World Games 2017, mająca na celu promocję sportu wśród najmłodszych, w bezpośrednim związku z szerzeniem uniwersalnych wartości tkwiących u podstaw sztuk walki. Nadrzędnym celem programu jest kształtowanie nawyków związanych ze zdrowym trybem życia, w tym również popularyzacja racjonalnego odżywiania.

 „Mali Wspaniali” w praktyce

W akcji bierze udział ponad 1000 dzieci w wieku 5-6 lat, które od listopada 2014 do czerwca 2015 roku będą uczestniczyć w zajęciach sportowych, uwzględniających elementy sztuk walki. Lekcje będą odbywać się w 20 wrocławskich przedszkolach, które przystąpiły do „Małych Wspaniałych”. A poprowadzą je, specjalnie do tego przeszkoleni, studenci Akademii Wychowania Fizycznego z Wrocławia, bazując na programie nauczania, który został zaakceptowany przez Kuratora Ministerstwa Sportu i Turystyki.

 Kierunek – rozwój

Organizatorzy zadbali, by efektywność pilotażowego etapu tej przyszłościowej inicjatywy została miarodajnie oceniona. Cykl zajęć rozpoczyna się i kończy od specjalnej ankiety, przeprowadzonej wśród opiekunów młodych uczestników, a same dzieci przejdą test przedszkolaka, pozwalający ocenić ich postępy. Podsumowaniem programu „Mali Wspaniali” w roku szkolnym 2014/2015 będzie raport dotyczący stanu sprawności fizycznej dzieci biorących udział w zajęciach.

„Mali Wspaniali” to również bardzo ważny element strategii działania Wrocławskiego Komitetu Organizacyjnego The World Games 2017, która zakłada wykorzystanie potencjału nadchodzących Igrzysk do promowania w społeczeństwie kultury fizycznej i związanych z nią wartości („Dziedzictwo Igrzysk”). Obecnie program realizowany jest na terenie Wrocławia, jednak w planach jest rozszerzenie go na obszar całego kraju. Ministerstwo Sportu i Turystyki wyraziło już chęć nadania przedsięwzięciu ogólnopolskiego zasięgu, co stanowi znakomity wstęp do dalszych działań w tym kierunku.

 Program „Mali Wspaniali” wspierają:

  • Anna Lewandowska, ambasadorka The World Games 2017, propagatorka zdrowego trybu życia
  • Departament Edukacji Urzędu Miejskiego odpowiedzialny za współpracę z przedszkolami
  • Departament Spraw Społecznych wspierający kwestie logistyczne i organizacyjne
  • Akademia Wychowania Fizycznego w obszarze koordynacji pracy ze studentami. Uczelnia będzie też odpowiedzialna za przygotowanie analizy badań oraz raportu z programu