Mali Wspaniali – podsumowanie
TWG 2017

Mali Wspaniali – podsumowanie

We wtorek, 23 czerwca w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu odbyła się konferencja prasowa dotycząca podsumowania pilotażowej edycji programu „Mali Wspaniali”. Wzięło w nim udział ok. 1000 dzieci z 20 wrocławskich przedszkoli. Program będzie kontynuowany, we wrześniu obejmie swym zasięgiem co najmniej 3,5 tysiąca przedszkolaków w stolicy Dolnego Śląska.

Promocja aktywności fizycznej i nawyków związanych ze zdrowym trybem życia, w tym także racjonalnego odżywiania, to główne cele programu „Mali Wspaniali”, którego pilotażowa edycja trwała w przedszkolach od listopada ubiegłego roku do czerwca. Projekt przygotowany przez Wrocławski Komitet Organizacyjny The World Games 2017 wspiera m.in. ambasadorka TWG 2017 Anna Lewandowska.Podstawowe cele programu to wspomaganie harmonijnego rozwoju organizmu dziecka,  kształtowanie nawyków prawidłowej postawy ciała i rozwijanie poczucia własnej wartości.

Podczas trwania programu przeprowadzony został Wrocławski Test Sprawności Fizycznej. Jego celem było sprawdzenie stopnia sprawności fizycznej dzieci na początku i końcu projektu. Wstępne wyniki wskazują znaczącą poprawę wyników dzieci w badanych kategoriach

– Szczególnie zaskoczeni jesteśmy wzrostem liczby dzieci o wysokiej sprawności fizycznej.  W naszej grupie badawczej na początku programu było ich tylko 8%. Po zakończeniu pierwszej edycji jest ich o 30% więcej – mówi Łukasz Wójcik, koordynator projektu z Fundacji Infinity.

image004

Szczegółowe wyniki opracuje prof. Andrzej Rokita, Prorektor do Spraw Studenckich i Sportu Akademickiego. Zostaną zaprezentowane we wrześniu, wraz ze startem kolejnej edycji programu.
– Zebraliśmy bardzo dużo danych, by je przeanalizować potrzeba czasu. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu to od kilku lat najlepsza uczelnia tego typu w kraju. Tym bardziej cieszymy się, że możemy pracować przy Małych Wspaniałych. To bardzo pożyteczny program.

Piotr Przygoński, prezes Wrocławskiego Komitetu Organizacyjnego The World Games 2017:  Od przyszłego roku szkolnego swoim zasięgiem obejmie więcej dzieci. We Wrocławiu w 70 placówkach trenować będzie 3,5 tysiąca przedszkolaków. Trwają zaawansowane rozmowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, który zadeklarował chęć współpracy przy tworzeniu grup treningowych poza Wrocławiem. Chodzi o zajęcia dla ok. 1000 dzieci. Ministerstwo Sportu i Turystyki podjęło decyzję o dofinansowaniu programu na Dolnym Śląsku i uruchomieniu go także w województwach łódzkim i małopolskim.

Program „Mali wspaniali” jest elementem „dziedzictwa” The World Games 2017. Jednym z głównych celów wrocławskich Igrzysk jest zachęcenie mieszkańców, także tych najmłodszych, do aktywnego spędzania wolnego czasu. Organizatorami projektu są Departament Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia i Wrocławski Komitet Organizacyjny The World Games 2017. Partnerem naukowym jest Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu a partnerem wykonawczym Fundacja sportowo – edukacyjna Infinity.