Ochrona Środowiska

Ochrona Środowiska

Organizacja międzynarodowego przedsięwzięcia sportowego jest dla miasta ogromnym wyzwaniem, nie tylko o charakterze operacyjnym, ale także w kontekście środowiskowym.
Rolą WKO jest jak najsprawniejsze przeprowadzenie procedur zarządzania odpadami, segregacji śmieci, czy offsetowania wyprodukowanego podczas zawodów dwutlenku węgla.

Plan zagospodarowania tego obszaru zakłada organizację szeregu akcji społecznych, mających na celu edukację i podnoszenie świadomości mieszkańców w aspektach środowiskowych.