Obiekty sportowe

Obiekty sportowe

Strategiczne planowanie użyteczności publicznej modernizowanych i wybudowanych obiektów sportowych na The World Games 2017 jest jednym z naszych priorytetów.

Chcemy, aby wybudowane na okoliczność Igrzysk obiekty służyły przede wszystkim mieszkańcom, podnosząc poziom jakości ich życia, oferując alternatywę spędzenia wolnego w postaci aktywności fizycznej.