Unihokej – uczy, bawi i wychowuje

Unihokej – uczy, bawi i wychowuje

unihokej_baner

AKTUALNOŚCI

Wrocławski Komitet Organizacyjny The World Games 2017 zakupi bandy do unihokeja. Inauguracja projektu.

Inauguracja projektu w roku szkolnym 2016/2017

2

WIELKI FINAŁ „UNIHOKEJ ŁĄCZY DZIECI” ZA NAMI!

1

„UNIHOKEJ – UCZY, BAWI I WYCHOWUJE”

WIELKI FINAŁ – Wielki Turniej w Dzierżoniowie

 

PROGRAM

DLACZEGO UNIHOKEJ? 

Unihokej jest jedną z najbardziej popularnych dyscyplin w polskich szkołach zaraz po dyscyplinach olimpijskich. Doskonale rozwija podstawowe cechy motoryczne (szybkość, wytrzymałość, moc i siłę), które należy bardzo mocno rozwijać szczególnie u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Jest to dyscyplina niezwykle dynamiczna. W czasie krótkich lekcji wychowania fizycznego, pozwala na utrzymanie wysokiego tempa lekcji.

OPIS PROGRAMU I ZAŁOŻENIA

„Unihokej – uczy, bawi i wychowuje” to projekt narodowy, który w województwie dolnośląskim jest wspierany przez The World Games 2017 od 2015 roku. Wsparcie The World Games 2017 polega przede wszystkim na doposażeniu szkół w sprzęt sportowy w postaci band 28x14m, ale również wzmocnienie zainteresowania dyscypliną i wspieranie współzawodnictwa międzyszkolnego. Dlatego też kibicujemy Polskiemu Związkowi Unihokeja w działaniach zakładających:

 • Zajęcia Animatora Unihokeja w szkołach podstawowych
 • Doposażenie szkół w sprzęt sportowy potrzebny do prowadzenia dyscypliny w szkołach
 • Zmagania sportowe w postaci zajęć, eliminacji i turniejów
 • Organizację kursów metodycznych

SZCZEGÓŁY PROGRAMU

SKŁADOWE PROJEKTU

W 2016 roku program składa się z:

 • zajęć pozalekcyjnych Animatora Unihokeja w 2 szkołach, którzy następnie prowadzą zajęcia w szkołach,
 • wyposażenie szkół w drobny sprzęt sportowy w postaci 4 zestawów kijów wraz z piłkami, 2 kompletów strojów bramkarskich,
 • turnieju mixtów w Dzierżoniowie w grudniu 2016 roku,
 • kursu instruktora unihokeja dla 30 nauczycieli WF-u.

UCZESTNICY

Głównymi beneficjentami projektu są:

 • Szkoły Podstawowe – otrzymujące sprzęt sportowy,
 • Nauczyciele w-fu – mogący zdobyć certyfikat Instruktora Unihokeja oraz mogący prowadzić zajęcia w ramach Animatora Unihokeja,
 • Dzieci ze Szkół Podstawowych – uczestniczące w projekcie bezpośrednio poprzez korzystanie z zajęć Animatora Unihokeja lub też mogące korzystać ze sprzętu dostarczonego do szkół.

CZAS TRWANIA

lipiec 2016 – grudzień 2016 roku

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM

 • lipiec – wrzesień 2016
  • organizacja (rekrutacja na kurs Instruktora, wizyty koordynatora Polskiego Związku Unihokeja w szkołach)
 • wrzesień – listopad 2016
 • wrzesień – grudzień 2016 roku
  • przekazanie sprzętu do szkół
  • pozalekcyjne zajęcia sportowe Animator unihokeja
 • listopad – grudzień 2016 roku
  • zawody sportowe – turniej mixtów

ORGANIZATORZY I PARTNERZY

Organizatorem programu jest Polski Związek Unihokeja. Partnerzy projektu „Unihokej – uczy, bawi i wychowuje” w województwie dolnośląskim to oprócz Wrocławskiego Komitetu Organizacyjnego The World Games 2017 również:

 • Ministerstwo Sportu i Turystyki
 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

oraz ośrodki wspierające takie jak Szkolny Związek Sportowy Dolny Śląsk oraz Departament Edukacji Urzędu Miejskiego.

 

GALERIA ZDJĘĆ