Mali wspaniali

Mali wspaniali

AKTUALNOŚCI

 

Mali Wspaniali

Lepiej = zdrowiej!

Mali wspaniali podsumowanie 2014/2015

Mali wspaniali podsumowanie 2014/2015

Mali Wspaniali - wystartowali!

Mali Wspaniali – szczegóły programu!

Mali Wspaniali wystartowali!

Mali Wspaniali wystartowali!

 

Inauguracja projektu w roku 2016/2017

PROGRAM

DLACZEGO SZTUKI WALKI?

Mali Wspaniali to program prowadzony z powodzeniem już od listopada 2014 roku w przedszkolach. Ma na celu promocję sportu wśród najmłodszych, w bezpośrednim związku z szerzeniem uniwersalnych wartości tkwiących u podstaw sztuk walki. Ta grupa sportów, będących jednocześnie grupą dyscyplin Igrzysk The World Games 2017, została wybrana ze względu na ilość korzyści jakie oferuje najmłodszym sportowcom. Okres przedszkolny jest szczególnie znaczący dla kształtowania motoryczności dziecka i zachowań sprzyjających zdrowiu.

OPIS PROGRAMU I ZAŁOŻENIA

Nadrzędnym celem programu jest kształtowanie nawyków związanych ze zdrowym trybem życia poprzez zachęcanie dzieci do aktywności sportowej. Dzieci zostają wyposażone w ogólną wiedzę na temat sztuk walki, samoobrony, poznają podstawowe techniki. Dzięki ćwiczeniom ogólnorozwojowym odbywającym się w formie zabawy, dzieci poprawiają nie tylko cechy motoryczne, ale również procesy poznawcze i sferę emocjonalno -społeczną. Wykształcają umiejętności pracy w zespole, śmiałego wypowiadania się na tle grupy, poznają swoje mocne strony.

Dedykowany Małym Wspaniałym program nauczania jest programem oficjalnym, zaakceptowanym przez Kuratora Ministerstwa Sportu i Turystyki.

SZCZEGÓŁY PROGRAMU

SKŁADOWE PROGRAMU

Program Mali Wspaniali to przede wszystkim:

 1. Zajęcia w przedszkolach, które odbywają się dwa razy w tygodniu w wymiarze 45 minut przez 9 miesięcy. Zajęcia są prowadzone przez studentów AWF, nauczycieli WF-u oraz instruktorów posiadających odpowiednie kwalifikacje.
 2. Test Przedszkolaka, czyli cykl zajęć każdego roku rozpoczyna się i kończy Wrocławskim Testem Sprawności Fizycznej – Testem Przedszkolaka. Jego wyniki analizowane są pod kątem oceny postępów dzieci a tym samym mierzenia efektywności programu. Test bazuje na metodologii autorstwa profesora Sekity.
 3. Imprezy – Mali Wspaniali to nie tylko zajęcia w formie zabawy i naukowe dowody na prawidłowy rozwój przedszkolaków. To także niezwykła integracja dzieci, które mają okazję spotkać się na Dniach Przedszkolaka czy też podczas Inauguracji nowego roku szkolnego. Do programu Mali Wspaniali dołączają kolejne przedszkola oraz sukcesywnie dodawane są nowe elementy służące rozwojowi dzieci w wieku przedszkolnym.

UCZESTNICY

Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku 4 do 6 lat. W 2014 roku Program wystartował obejmując swoim zasięgiem 1 000 dzieci z 20 przedszkoli we Wrocławiu. Następnie rozszerzył się na województwo dolnośląskie, oraz kolejne województwa. Na koniec roku szkolnego 2016, w czerwcu, programem objętym było już 10 000 dzieci.

W roku szkolnym 2016/2017 planowane jest objęcie programem wszystkich przedszkoli we Wrocławiu.

CZAS TRWANIA

Do tej pory odbyły się dwie edycje programu w roku szkolnym: wrzesień 2014 – czerwiec 2015 oraz wrzesień 2015 – czerwiec 2016. Trzecia edycja rozpocznie się we wrześniu 2016 roku i potrwa do czerwca 2017 roku.

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM

 • Wrzesień 2016 – uroczysta Inauguracja roku szkolnego
 • Wrzesień 2016 – 1 etap Wrocławskiego Testu Sprawności
 • Wrzesień 206/czerwiec 2017 zajęcia w przedszkolach
 • Czerwiec 2017 – 2 etap Wrocławskiego Testu Sprawności
 • Czerwiec 2017 – uroczyste zakończenie roku szkolnego

ORGANIZATORZY I PARTNERZY

Mali Wspaniali to ” to inicjatywa Wrocławskiego Komitetu Organizacyjnego The World Games 2017 i ważny element strategii działania, która zakłada wykorzystanie potencjału nadchodzących Igrzysk do promowania w społeczeństwie kultury fizycznej i związanych z nią wartości.

Program „Mali Wspaniali” kontynuowany jest w 2016 r. poprzez wsparcie następujących partnerów strategicznych:

 • Departament Edukacji Urzędu Miasta Wrocławia
 • Ministerstwo Sportu i Turystyki
 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i Urząd Miejski w Świdnicy 

Program rozwijany jest przy współpracy partnerskiej z Fundacją Sportowo – Edukacyjną Infinity oraz Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

 

GALERIA ZDJĘĆ