Aktywizacja sportowa

860x400_1

Igrzyska, to wyjątkowa okazja, aby zwiększyć udział wrocławian w sporcie. Naszymi celami w tym obszarze są:

  1. Tworzenie warunków dla rozwoju kultury fizycznej w celu poprawy aktywności i sprawności fizycznej lokalnej społeczność.
  2. Upowszechnianie i promowanie rozwoju sportu dla dzieci i młodzieży.
  3. Wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania aktywności fizycznej.
  4. Inicjowanie i prowadzenie kampanii na rzecz kształtowania świadomości zachowań i nawyków prozdrowotnych.
  5. Inicjowanie badań aktywności fizycznej i sprawności społeczeństwa.

 PROGRAMY:

TWG_960x639_wyp_sprzetParki ESK i sportowe godziny dla wrocławian [więcej]

 

AKTUALNOŚCI:

zawody w przeciąganiu liny

Sportowy Festyn w Szkole Podstawowej nr 99 [więcej]