Spółka

10991327_864392116963576_3559805860877488219_n

Wrocławski Komitet Organizacyjny – Światowe Igrzyska Sportowe 2017 Spółka z o.o.
ul. Rynek 13, 50-101 Wrocław
Tel. 71-777-94-45
Faks. 71-777-94-50
email: biuro@theworldgames2017.com
NIP: 8971796827
REGON: 022358693
wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000504742

Marcin Przychodny – Prezes Zarządu
Adam Roczek – Wiceprezes Zarządu

Pytania dotyczące sprzedaży biletów prosimy kierować na adres: rezerwacje@ebilet.pl

 

Pracuj z nami! Dołącz do grona wolontariuszy! Napisz do nas [KLIK] 

Regulamin imprezy masowej oraz innych wydarzeń w ramach 10. Światowych Igrzysk Sportowych The World Games 2017