Godziny sportowe dla wrocławian w Parkach ESK
Sporty precyzyjne

Godziny sportowe dla wrocławian w Parkach ESK

Wczoraj w Parku południowym odbył się 2 godzinny trening w petanque z Wrocławskim Klubem PETANQUE. To pierwszy z serii cyklicznych treningów organizowanych przez The World Games 2017 we współpracy z Parkami ESK.

Nieopodal kontenera, na utwardzonej powierzchni wyznaczone zostały bulodromy. Do dyspozycji był sprzęt i know-how instruktorów. Zainteresowanie przechodniów bezpłatnym treningiem było na tyle duże, że konieczne było wyznaczenie kolejnych dwóch bulodromów. Z wprowadzenia do gry i instruktażu chętnie korzystały całe rodziny.
Najmłodsza uczestniczka treningów miała 3 lata, najstarszej prababci o wiek nie pytaliśmy…

Dziękujemy i zapraszamy za tydzień między 15 a 17 w niedzielne
popołudnie do Parku Południowego na kolejny trening.