19 milionów na sporty nieolimpijskie
TWG 2017

19 milionów na sporty nieolimpijskie

860x400_1

Ministerstwo Sportu i Turystyki rozpoczęło przyjmowanie wniosków na dofinansowanie zadań w ramach „Programu wspierania sportów nieolimpijskich poprzez dofinansowanie przygotowania zawodników do udziału we współzawodnictwie międzynarodowym, w tym do „The World Games 2017„.

Na ten cel w budżecie państwa zarezerwowano kwotę ponad 19 mln złotych (19 200 000,00).

W konkursie będą dofinansowane zadania związane z przygotowaniem i udziałem zawodników we współzawodnictwie międzynarodowym w sportach/konkurencjach nieolimpijskich, w tym także mistrzostw świata i Europy.

Kto może starać się o środki?  Polskie związki sportowe, stowarzyszenia o zasięgu ogólnopolskim i inne organizacje pozarządowe będące przedstawicielami Polski w światowych federacjach w sportach i konkurencjach ujętych w programie The World Games – Wrocław 2017 i posiadające dokument – potwierdzenie ze światowej federacji, że dana organizacja/stowarzyszenie jest jedynym upoważnionym przedstawicielem Polski w danym sporcie na terytorium naszego kraju.

Kiedy można złożyć wniosek? Nabór wniosków w konkursie trwa od 29 grudnia 2014 do 31 marca 2015 r. Jest więc sporo czasu na zaznajomienie się z dokumentacją konkursową i złożenie oferty.

Jakie są zasady przyznawania dotacji? Gdzie szukać szczegółowych informacji? Z warunkami konkursu
i dokumentacji można się zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej (kliknij tutaj).

Do kogo można zwrócić się z dodatkowymi pytaniami? Obsługą konkursu zajmuje się Departament Sportu Wyczynowego w Ministerstwie Sportu i Turystyki w Warszawie, tel. (22) 24 43 146.

Przypomnijmy, że celem programu wspierania sportów nieolimpijskich jest m.in. zabezpieczenie procesu przygotowań zawodników w sportach i konkurencjach objętych programem TWG 2017.